امین سه شنبه 4 اسفند 1388 02:46 قبل از ظهر نظرات ()
شاید تصور کنید که چه انسان کوتاه قدی و یا همان کوتوله و شاید هم باز به فکر فوتوشاپ کارها افتادید و انگشت اتهام

دست کاری در تصویر را به سمت آن ها گرفتید ولی این ها گزینه های درستی نیست ، شما تنها اسیر تکنیک های

پرسپکتیو شدید !


در اصل نه آن فرد کوتاه قد هست و نه صندلی در کار هست تنها عکاس این تصویر با به کار بردن پرسپکتیو نمایی خاص

از صحنه را به تصویر کشیده است .

به این سبک عکاسی forced perspective می گویند و در اصل هدفش ایجاد نوعی خطایی دید برای کوچک تر

دیدن ، بزرگتر دیدن و یا دور و نزدیک کردن تصاویر هست.شما هم به سادگی می توانید با دوربین های خودتان چنین

کاری انجام دهید.