امین سه شنبه 7 اردیبهشت 1389 01:09 قبل از ظهر نظرات ()

اجرای کنسرتی آهنگ خاطره ساز فیلم تایتانیک با متن انگلیسی و ترجمه فارسی

دانلود | با فرمت wmvحجم ۱۳MB


Every night in my dreams

I see you. I feel you.
That is how I know you go on.

Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on.

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you’re here in my heart
And my heart will go on and on

Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never go till we’re one

Love was when I loved you
One true time I hold to
In my life we’ll always go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you’re here in my heart
And my heart will go on and on

There is some love that will not
go away

You’re here, there’s nothing I fear,
And I know that my heart will go on
We’ll stay forever this way
You are safe in my heart
And my heart will go on and on

قلبم ادامه خواهد داد

هر شب در رویاهام تو رو میبینم و تو رو احساس میکنم
میدونم تو هم همینطوری ادامه میدی
فاصله های دور و فضاهای خالی بین ما
تو اومدی نشون بدی که ادامه میدی
نزدیک…دور..هر جایی که تو هستی
باور میکنم که قلب ادامه خواهد داد
یه بار دیگه در رو باز میکنی
و تو اینجا در قلبمی
و قلب من ادامه خواهد داد و خواهد داد
عشق میتونه یه بار ما رو لمس کنه و تا آخر عمر ادامه پیدا کنه
و تا وقتی که ما یکی هستیم نمیتونیم بذاریم بره
عشق زمانی که عاشقت بودم بود
زمانیکه تو رو یه بار واقعا بغل کردم
در زندگی من ما همیشه ادامه خواهیم داد
عشقی وجود داره که هیچوقت ترکمون نمیکنه
تو اینجایی….پس چیزی نیست که ازش بترسم
و میدونم قلبم ادامه خواهد داد
بای همیشه همینطور خواهیم موند
جات در قلب من امنه
و قلب من ادامه خواهد داد و خواهد داد